Juel Lunds reindrift

Share

I går skrev jeg om reindrifssamen Jon Andersen som kom til Setesdal. En gang han hadde drukket, spurte han Juel Lund om det kostet noe å slå lensmannen. Juel bekreftet det, men sa at Jon kunne få slå gratis denne gangen. Han satt og skrev med protokollen på fanget og samen sa at da skulle lensmannen trille som en ball, og så slo han til, men Lund, som var spretten, bøyde seg unna så samen traff blekkhuset så blekket skvatt. Men da roet han seg.

I april 1895 ble stiftet et tamreinselskap med Juel Lund som formann. De kjøpte dyr i Bykle og drev dem til Rysstadheia. Det likte Jonas Jonassen dårlig, han hadde tidligere flyttet dit med 4000 dyr. Nå drev han sine dyr sammen med flokken til Lunds selskap. Aksjonærene ble redde og mente at de kom til å miste hele flokken, så han løste ut de andre aksjonærene og overtok hele selskapet. Han hadde sine egne gjetere, men flokken var sammen med Jonas Jonassen sine dyr. Da Jonas flyttet fra dalen, kjøpte Lund hele hans flokk, den tellet omlag 1500 dyr, forteller Adolf Steen i artikkelen Samer i Setesdal.