Statsbudsjettet for 2020

Share

I Statsbudsjettet 2020 er det visst bare eitt tiltak som er øyremerka for Setesdal. Det er Riksveg 9 Bjørnarå-Oftestøyl. Der heiter det:

Utbedringsstrekning rv. 9 Bjørneråa – Optestøyl, Bykle kommune
Delstrekningen Bjørneråa – Optestøyl i Bykle planlegges åpnet for trafikk i oktober 2019. Midlene for 2020 går til sluttføring av arbeidene med utbedring av delstrekningen og til å starte opp anleggsarbeidene på delstrekningen Besteland – Helle. Statens vegvesen fordeler midlene.

Det er altså sluttføring av prosjektet i Bykle og planlegging av delprosjektet mellom Helle og Besteland. Her har vegvesenet alt løyst ut bustader som må rivast, etter det eg har forstått. Det førte jo til at Mei Lin og Reidar måtte flytte.

Elles held satsinga på nytt fengsel i Agder fram, men om nokre pengar kjem til Evje, veit eg ikkje, kan hende er det alt fullfinansiert slik at det bare er utbygginga i Froland som no står att.

Elles er det nok mest satsing på kysten. Du kan lese meir om Agder i Statsbudsjettet på lenka nedanfor.

Statsbudsjettet 2020  

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.