Unge Ross

Share

Unge Ross, presten Hans Christian Ross, var prest i Valle fra 1821 til 1828. Da flyttet han til Holum. I På kirkebakken, menighetsbladet for Mandal, har Håkon R. Sødal en artikkel hvor han er nevnt, så jeg tenkte jeg ville klippe litt fra den:

Han var født i 1797 og ble student i 1815. Så var han huslærer et år hos oberstløytnant Ingier i Aker. I 1818 ble han cand.theol. og samme år konstituert adjunkt ved Drammen skole. 20. desember ble han så personellkapellan hos sokneprest immanuel Chr. Grave i Sauherad. Etter Graves død sørget Ross for kallet i enkens nådeår – første året etter ektemannens død hadde preste-enka rett på deler av den etterfølgende prests lønn.

I august 1821 ble han sokneprest i Valle i Setesdal. Samme år giftet han seg med Magdalene Cathrine Edler Meyrer (1798-1867) Deres tre første barn ble født i Valle. I juni 1828 kom han til Holum, der han vertok farens prestekall mot en ytelse på 300 spd til sin far. Hans tjeneste i Holum kom til å vare i nesten 20 år. I 1847 flyttet han til Stokke i Vestfold, der han var prest til 1868. Han søkte avskjed i 1869 og dde i 1871 da han var på besøk i Mandal. Hen er derfor begravet i Holum. I Holum fikk familien ytterligere åtte barn.