Stor auke

Share

I november var det stor auke for Setesdalswiki.  Nettstaden hadde vel 16.000 unike gjester og vel 23.000 besøk. Dei såg på knapt 150.000 sider. I oktober var tilsvarande tal knapt 10.000 og vel 15.000 og vel 149.000 sider.

Så vi får halde fram med å skrive, tala for dei to første dagane i desember er også gode.

Det er framleis mykje å skrive om. Men det går ikkje så fort. Det ser likevel ut til at vi klarar nytt hundretal på under ein månad, no manglar vi bare 14 og vi passerte 91.200 sider 14. november, så det bør gå på tre veker denne gongen.

Takk til dykk som skriv. Kvart bidrag er kjærkome.