Planlegging

Share

Neste torsdag blir det planleggingsmøte for radioen på Sæbyggjen klokka 18 med servering av pizza. Utan å ha snakka med vår redaktør, reknar eg med at det er påskesendingane som skal planleggjast, no er det jo bare ein god månad til dei skal gå av stabelen.

Sjølv planlegg eg sendinga neste onsdag og tok i dag ein telefon til ein som eg kunne tenkt meg å ha med. Men han skulle inn på sjukehuset og rekna med at han ikkje kom tilbake så han kunne vere med, så det måtte viutsetje til seinare. Dermed kom eg ikkje lenger i dag, men vil halde fram med mi planlegging i morgon.

Vi har tenkt på om vi skulle ta ein tur til Valderøy no på våren og besøke barnebarna våre som bur der. Skulle vi kan hende kjøre, vi er jo pensjonistar og har tid til det. Men det er jo langt, så kanskje vi heller skulle ta fly. Her er planane bare lause til no, så det er ikkje godt å seie kva vi landar på.

Men alt kan ikkje planleggjast heller. Vi høyrer om at Norge planlegg for at det kan bli eit stort utbrot av corona-influensa, men at det truleg blir lite og ikkje vil ramme så mange. I alle fall var det det som var scenariet på Debatten i kveld. Om det skulle bli stort, måtte anna helsehjelp kanskje stillast på vent.

Godt var det då at naboen vår, Kåre, kom seg på sjukehuset i dag etter at han fekk eit lite slag ved middagstid. Jean ringte no i kveld etter at ho, Lena og Ronny hadde kome heim og kunne fortelje at han hadde fått god hjelp og var ikkje så verst, trass alt. Så skulle dei inn att på besøk i morgon. Men truleg ventar nok ein periode med opptrening.

Det hadde han nok ikkje planlagt i det heile, han hadde ved han skulle sage og kløyve og lø opp i vedskjolet. Så får ein likevel planlegge og vone det beste, både i private og sosiale samanhengar. Som regel går det godt når det er godt planlagt.