Før påske i Valle Radio

Share

I morgon blir siste sendinga før påske i Valle Radio. På grunn av koronakrisa blir det ingen ordinære påskesendingar slik vi har blitt vant til med sending på skjærtorsdag og 2. påskedag. Dei sendingane hadde mange folk involverte og slik det har vore etter at krisa starta, har det bare vore Siri Johannessen som har vore i radioen. Ingen gjester i studio, alt er gjort på telefon.

Her er programmet for i morgon:

Tirsdag 7. april
Tekniker og ansvarlig: Siri Johannessen

18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein (Norea)
18.15 Andakt ved Asbjørn Kvalbein (Norea)
18.30 Påskesangtime
19.30 Aktuell time med med Steinar Kyrvestad
20.00 Preludium til Postludium

20.30 Postludium ved Jan Stefan Bengtsson
21.00 Kyrkjebakken

Men onsdag etter påske er det onsdagssending att.

I dag vart det ikkje så stor produksjon av nye artiklar på Setesdalswiki. Men her er dei nye artiklane: