Bare to artiklar

Share

I dag vart det bare to nye artiklar på Setesdalswiki. Etter at eg undra meg på om nokon hadde informasjon om Kjetil Jore på Facebook, fekk eg frå Gunnar Jore ei lenke til ei side der han hadde skrive minne han hadde frå livet. Den har eg prøvd å studere og få lage ein biografi på Setesdalswiki.

Når eg lagar ein biografi, likar eg å ha ei kronologisk linje. Ettersom stoffet eg fekk på sett og vis var tre artiklar med mykje av det same, var det eit lite puslespel å få til eit kronologisk oversyn. Eg måtte også innom bygdeboka for Valle, bind 4 for å sjå kva som stod der. Så måtte eg tenkje ein del, grunne litt på korleis eg skulle organisere stoffet.

Til slutt vart det ei form som eg neppe har hatt på nokon artikkel eg har skrive tidlegare, Eg er ikkje ferdig enno, men så langt har eg kunna nytta meg av mange sitat frå det han skreiv sjølv.

Eg budde i huset til Kjetil Jore nokre år, det var i 2005 eg flytta inn der. Då var det framleis mykje som før med skåp og kvile. Etter det eg skjøner, har det blitt teke vare på det gamle også etter at Lars Tarald Myrum flytta inn etter ei større omvøling seinare.

Men om eg budde i huset, var eg slett ikkje klar over livssoga til mannen som budde der i så mange år før meg, så difor har det vore ekstra interessant å lage denne artikkelen. I heftet var det også eit fint bilde av Kjetil. Kven som tok det, veit eg ikkje, men eg tek det med på bloggen likevel.

Kjetil Jore.jpg