Det gjekk bra

Share

I kveld var eg redd at eg ikkje skulle få skrive nokon blogg, for Setesdalswiki var nede ei stund. Men heldigvis retta det seg, så her kjem nokre ord likevel.

Men eg har vore litt lat i dag, så det vart ikkje så mange artiklar som eg har hatt mål om. Målet har jo vore fem artiklar, men i dag vart det bare tre frå min datamaskin.

Etter kvar har vi vel snart fått nok informasjon om koronakrisa. I alle fall har eg skrudd av i lange periodar. Men etter det eg skjønar er det god nytte i smitteverntiltaka som er sette i verk. Difor vil regjeringa opne opp litt etter litt og først ut er barnehagane og deretter småskulen. Det er ikkje unaturleg, for barn blir ikkje alvorleg sjuke av denne pandemien.

Men eg tenkjer nok at dei som no har hatt heimekontor i fire veker, lengtar tilbake til småprat rundt lunsjbordet i kantina eller ved kaffimaskinen, anten dei drikk kaffi eller bare skal ha eit glass vatn i ein av dei mange pausane som det trass alt er i ein arbeidsdag.

Å vere lærar med heimekontor kan ikkje vere så heilt enkelt, det gjeld anten det er små eller store elevar, eller for den del, vaksne elevar, som dei eg hadde på Valle  Vaksenopplæring i mange år. Sjølv om ein får digital kompetanse, er det mykje anna som ikkje fungerer like godt. Så difor sender ein honnør til dei som står i striden i denne tida og minner om at dett kjem ein dag då vi kan sjå tilbake på våren 2020 og seie at Det gjekk bra.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.