Skoleprat

Share

I går kveld hadde Siri Johannessen fått med seg den nye rektoren på KVS Bygland til ein liten prat om skolen.  Han begynte 1. november 2019, så han har bare ein knapt halvår bak seg, men har fått merke utfordringar i fleng. I år var det 59 elevar på kursa, no er det 21 etter at dei fekk lov å få elevar på yrkesfaglege linjer tilbake.

Til neste år har 61 takka ja til no, dei har kurs på VG1 Byggfag og naturbruk, VG 2 med tømring og lafting eller hest og skogbruk og VG3 med påbygg naturbruk. Men i desse koronatider har det blitt mykje nettundervisning og ettersom eksamen er avlyst, blir det viktig å ha godt grunnlag for å setje standpunktkarakter.

Til sommaren håpar dei å få til Bibel- og naturcamp som dei har hatt kvart år, men det kjem an på kva kommuneoverlegen seier.

Så hadde Siri Johannessen ein prat med styreleiar Olav K. Hovet i Setesdal folkehøgskule på Nomeland. No er det roleg rundt skulen, for 12. mars måtte dei stenge som alle andre. Då var ei gruppe på veg til Spania, dei måtte gjere vendereis i Tyskland- Det er bare linja for esport som kan drive normalt, der er jo aktiviteten digital. Klatring kan bare ha teori i desse fjernundervisningstider og lærarane har heimekontor.

Folkehøgskolerådet har vore gode å ha når det gjeld formelle ting, elevane skal jo ha tilbake pengar for kost og losji når dei ikkje er på internatet. Søkinga til neste år stoppa opp då samfunnet elles stoppa opp, men skulen satsar på normal drift frå hausten att med motorlinje med gruppe for motocross, enduro og trial, esport, klatring og paragliding. Neste år blir det fokemusikk, men det er eit problem at skulen har for lite jenter som elevar.

Han meinte også at UNESCO.statusen på spel og dans kom til å bety mykje etter kvart for folkehøgskulen.