Internatmøtene i Valle

Share

I mai har eg halde på med å skrive om predikantar som gjesta Internatmøtene i Valle. Det var Valle Indremisjon som  arrangerte desse, og Sverre Lund har eit oversyn i boka han ga ut til 100-årsjubileet. Eg er på langt nær ferdig og undrar meg mange gonger over kor vanskeleg det har vore å finne biografiske opplysninigar. Siste gongen slikt møte var i Valle, var i 1988, så det er jo lenge sidan. I dag fekk eg, takka vere god hjelp frå Margunn, ein fin artikkel om Lars Eritsland, som var talar på desse møtene heile fire gonger.

I komande veke held eg fram med å leite. Siri Johannessen held fram med Valle Radio. Her er programmet ho sendte til  avisa for denne veka:

Tirsdag 12. mai
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med kåseri
18.15 Andakt med Svein Anton Hansen fra Norea
18.30 Sangtimen
19.30 Aktuell time med Anna Stella Karlsdotter om utstillingen www.fred1945.no, Willy Andre Ludvigsen fra Mission Aviation Fellowship og Håkon Skavikmo fra Agder Energi Nett om helikopterbefaring
20.30 Postludium med Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken