Torsdagssending

Share

I denne koronatida har Siri Johannessen auka tilbodet i Valle Radio til også å omfatte torsdagssending. Då spelar ho musikk og småpratar med Anna Slaby Driel, som anten er heime eller ute på ein spasertur. No er restriksjonane ikkje så sterke som tidlegare, så Anna kunne vore med frå studio, men telefonen fungerer godt i dette konseptet.

Sendinga går frå klokka 10 til 12, så er det ein pause og frå klokka 13 til 14 er det musikk for barn som er i fokus.

Sangstunda har fast start og avslutning, til start får vi høyre Tulipaner fra Amsterdam, på nederlandsk og som avslutning er det først Ein fin liten blome med Vera Henriksen og så Fager kveldsol smiler med Inger Lise Stulien.

I dag hadde ho også funne fram eit kåseri av Svein Hovet i NRK sitt arkiv. Der fekk vi eit gløtt frå Austad – ei sogerik bygd. Her var både Tarkjell Aslakson Austad og Olav Eivindson Austad nemnde. Boka som kåseriet var henta frå heiter Fotefar i Setesdal, og eg har tilfeldigvis den boka. Ho er skriven av Svein Hovet, og om du ikkje fekk med deg kåseriet, kan du trykke på lenka over og lese det sjølv.

17. mai vil også Siri vere i studio og syte for at Valle Radio kan hjelpe slik at det blir ei sams digital oppleving av dagen i kommunen.