O, Jesus, åpne du mitt øye

Share

I kveld skreiv eg ein artikkel om Even Fougner på Setesdalswiki. Han var talar på Internatmøtene i Valle i 1973, då var han rektor på Bibelskolen i Oslo. Det er snart 50 år sidan han var i Valle, så det er sikkert ikkje så mange som hugsar han.

Men eg var ein av Evens venner. Vi kalla oss det, vi som gjekk på Bibelseminaret i 1966. Då begynte han som seminarleiar etter å ha vore tilsett i Skolelaget i fleire stillingar. Bibelseminaret var eit toårig kurs på Bibelskolen der ein kunne ta eksamen i kristendomskunnskap på Universitetet i Oslo etter fullført utdanning. I tillegg fekk ein det sosiale fellesskapet med andre studentar. Vi budde på internat, det var vel til saman over hundre ungdommar, vår klasse var vel om lag 15, trur eg.

Lærarane på Bibelskulen var ute som predikantar i helgene. Vi elevar tok til oss av livet i Oslo gjennom å gå på møtene i Storsalen, Misjonssalen eller andre stader. Ofte kunne det bli seint, så måndag morgon var vi ikkje alltid like opplagde til å starte på ei ny veke medd studiar.

Ein måndagsmårgon kom Even på skulen og skulle ha oss i første timen. Han hadde vore på talarferd ein stad i landet og det hadde vore velsigna møter, så han var i høg stemning då han kom inn i klasseromet til oss trøytte studentar og sa: La oss begynne med å synge O Jesus, åpne du mitt øye.

Setningen fekk dobbel betydning for oss, der vi vel helst sat med augo lukka og ikkje akkurat gledde oss til forelesningane denne dagen. Han var oppteken av rikdommen som sangen fortel om, det var ikkje vi. Men sidan har eg mest alltid tenkt på denne opplevinga når eg syng denne sangen av Lina Sandell:

O Jesus åpne du mitt øye
at jeg må se hvor rik jeg er:
Jeg har en Fader i det høye
som faderomhu for meg bær.

Jeg har en bror som ved Guds side
vet om min sak og ber for meg.
Jeg har en nådestrøm så vide
som himlens hvelving strekker seg

Jeg har en talsmann tro i nøden,
en trøster og en hjelper god.
Jeg har et evig liv i døden,
en evig fred i Jesu blod.

Ei burde jeg da gå og sørge,
jeg er en mektig konges brud.
Skjønt tvil og vantro vil meg spørre
Hvor er din høyhet og ditt skrud?

O Jesus Krist, forøk meg troen,
at jeg må se min herlighet
og aldri, aldri glemme kronen
du har beredt fra evighet.