Pinse og sommar

Share

Pinse og sommar er tema for den aktuelle timen i Valle Radio i morgon. Det første temaet snakkar Kjell Steinbru om i ein samtale med Siri Johannessen, det andre tek Roy Bakke seg av. Du kan lese om dei begge på Setesdalswiki.

Onsdag er det kommunestyremøte, der kan du lese om alle representantane i Valle kommunestyre om du går inn på Setesdalwiki. Og torsdag er det føremiddagssending, der har ikkje Setesdalswiki så mykje å tilføre av informasjon. Men her er programmet for heile veka: