Når uhellet er ute

Share

Når uhellet er ute, er det godt å vere to som kjenner hus og heim. Her i huset er det nok Reidun som kjenner det best, ho vaks jo opp her medan eg bare har vore her på heil tid dei siste åra, etter at eg vart pensjonist.

Når ein gløymer å sette kanna under kaffetraktaren fordi det ringer på døra medan ein held på og dermed går for å lukke opp etter at ein har sett på traktaren og hatt i vatnet, då er uhellet ute. Då renn vatnet fritt ut over kaffitraktaren og så kortsluttar den. I alle fall går jordfeilbrytar eller sikring, og så blir det mørkt i huset.

Heldigvis er vi i den lyse årstida, så det er råd å finne fram til sikringsskapet. Så er det bare å vippe opp brytaren, og så er alt i orden att.

Verre er det når ein leier ut ein leilighet og den som bur der flyttar ut utan å avslutte abonnementet på straumen og heller ikkje seier frå. Når kraftselskapet ikkje får pengar, går purringane til kunden. Men kunden har flytta og betalar jo ikkje purringane heller. Langt om lenge blir straumen kopla frå og då får endeleg huseigar beskjed. Men då må ein betale for ny påkopling i tillegg til rekninga for straum sidan forrige leigetakar flytta ut.

Når uhellet er ute, må ein altså enten fikse feilen eller betale rekninga. Best er det om ein kllarar seg utan uhell.