Nytt liv

Share

Telefonkiosken utanfor bygget der Valle Vaksenopplæring heldt til då eg og Øystein Berg var lærarar, det gamle heradshuset i Valle, var ein av 100 verna telefonkioskar.

I går dukka eit bilde eg tok av den opp på Facebook for tre år sidan, trur eg det var. Då fekk eg vite at mange av desse kioskane er blitt tekne i bruk til nye formål. Til no er det frå hausten 2019 opna fem lesekioskar i Hordaland, fire i Oslo, Vestfold og Rogaland,ein i Oppland og ein i Trøndelag. Til no er ingen slik lesekiosk opna i Agder.

Om prosjektet skriv Foreningen Les!:

Lesekiosk er et nasjonalt litteraturformidlingsprosjekt i regi av Foreningen !les støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet består i å fylle 100 vernede telefonkiosker med bøker og litterær aktivitet, for å tilgjengeliggjøre litteratur og gode leseopplevelser for det norske folk. 

Foreningen Les!skaffar bøkene, mendei treng ein som passar på. Det er som regel biblioteket på staden. No er biblioteket i Valle flytta frå sørsida av den gamle Valle Handel til nordsida i Sæbyggjen. Men det er ikkje lenger avstand enn at det burde vere råd å få lage ein lesekiosk i den gamle telefonkiosken.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.