Prioritering

Share

Når det er tysdag burdet prioriteringa vere enkel: Frå klokka 18 til 21.30 høyrer ein på Valle Radio. Siri Johannessen har sommarsendingar og har mykje interessant på programmet:

18.00 Programinformasjon
18.05 Andakt med John Olav Larsen om den kristne glede. Frå

Norea Mediemisjon
18.30 Folk og musikk
– Konserter og litt til med Inger Lise Stulien
– ValleX og Erik Arntsen frå

Bratt friluftsliv
– Konsert og ein prat med Vetle Tveiten Hoslemo
– Henrik West i festivalmodus
– Fire reisende i historiske klær og bunader pluss Randi Myrum
20.30 Postludium – nesten glemt musikk, med Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken
Men i dag måtte eg prioritere annleis. I staden for å logge på nettradio måtte eg logge av og prøve å lade batteria i senga. Eg har vore så slapp og i ulage at sjølv radioen måtte vike.
Likevel kan ein ikkje ligge heile tida, så eg kom meg opp att etter eit par timar og fekk vere med på kveldsmat saman med resten av familien her i huset. Så vart det litt småprat, ein hyggeleg samtale med Øystein, min gode kollega frå Valle vaksenopplæring, gjennomgang av quiz fra Vårt Land, Fædrelandsvennen og Aftenposten med folk som likar quiz, litt meir prating, og så kom tida for bloggen. Snart er det nok loppekassa att.