Fødselsdag på Facebook

Share

Etter at Facebook kom, har fødselsdager blitt noe annet enn de var. Før ble det noen telefoner fra de nærmeste i familie og venner, nå dukker det opp venner fra fjern og nær. For mitt vedkommende var de fra Sortland til Lindesnes, tror jeg.

Jeg tenkte at i år skulle jeg prøve å takke alle og kanskje endatil legge ved en setning hvor jeg mintes en felles opplevelse sammen med vedkommende. Men det ble litt overveldende, jeg er ikke sikker på om jeg rakk alle. Og så er det jo noen man egentlig ikke har noen felles opplevelse med, man er bare venner på Facebook fordi man har funnet en felles interesse eller slikt uten egentlig å ha møtt hverandre fysisk.

Men for alle gjelder det at hilsenene skapte tanker og minner. Så sitter man og reflekterer over mennesker man har møtt og opplevelser man har hatt og ser tilbake på de mange variasjoner livet har gitt.

Midt i dette er jeg mest takknemlig for å ha hatt Reidun sammen med meg i over femti år og for våre fire barn, våre svigerbarn og barnebarn. Gode venner og sådant mere er endatil nevnt av Luther. Om dette sa Nils-Tore Andersen i en andakt i NRK:

Plutselig ble jeg oppmerksom på et malt skilt hvor det stod: «Gode venner er som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men veien enklere å gå». Det var en treffende formulering. Gode venner gjør livsveien enklere å gå.

Det er ikke uten grunn at Martin Luther i sin tolkning av den fjerde bønnen i «Fadervår» ; om det daglige brød – også inkluderer «gode venner, trofaste naboer og sådant mer». Kanskje vil han ha sagt oss at venner er noe vi trenger for å leve, slik vi trenger brød for å leve. Gode venner betyr så mye for livskvaliteten. Veien som vi må gå blir verken kortere eller lengre, men den blir noe enklere. (7. januar 2015)