Folk og musikk

Share

Denne tittelen har Siri Johannessen brukt i sommarprogramma ho har hatt i Valle Radio. I all koronasjauen det har vore i år, har Siri halde fortet i radioen og gitt oss fine program veke etter veke. Slik var det også i kveld.

Etter ein andakt av Irene Krokeide Alnes vart kveldens program ramma inn av eit innslag om ambulansekøyring med Per Øyvind Stormo og eit innslag om protestfestivalen 2020 med Svein Inge Olsen.

Mellom desse var det tre musikkrelaterte innslag. Først handla det om kulturne med Inger Lise Stulien, deretter om operasangaren Laila Thortveit frå Iveland og til slutt ein lang prat med Olaf Moen. Han lever ikkje av musikk men for musikk og var elev på den første musikklinja på vidaregåande skule i Valle, eg trur han sa det var i 1993.

Musikken hadde ført alle tre på mange reiser og gitt dei mange opplevingar og vi fekk høyre både musikkinnslag av dei, altså der dei sjølve song så vel som musikk dei hadde funne og ville dele med lytterane.

Heile programmet for kvelden ligg på Setesdalswiki, så der kan du sjå det om du ikkje fekk høyre det. Programma i Valle Radio må høyrast i sanntid, dei ligg ikkje ute for nedlasting. Men dei kan høyrast over heile verda via streaming frå heimeisida til radioen.

Her er lenke til programmet:

Tysdagssending i Valle Radio 20200825