Artiklar

Share

Eg har tidlegare skrive at eg likar når det kjem artiklar på Setesdalswiki. I dag fekk vi ein ny slik artikkel. Denne gongen var det teksten til eit program i serien Postludium. Programmet Postludium med pastoraler og litt til var eitt av programma i juli. Siri Johannessen deler villig av informasjonen ho formidlar munnleg i sendinga når vi kan lese heile teksten i ettertid. Om ein vil høyre musikken, kan ein gå inn på Spotify og finne dei komposisjonane som vart brukte.

Sjølv skreiv eg inn innhald i nokre av datoartiklane våre. Det ser ut til at det etter kvart har kome i gang nokre sosiale samlingar. I helga har det vore fleire konfirmasjonar. Dei er omtalte i Setesdølen og dermed har vi fått både namn og dato for når årets konfirmantar feira dagen.

Sjøl om det var ein fin dag i dag her i Mandal, valde eg å fylgje med på Tour de France., der Alexander Kristoff kjørte i gul trøye. Men det vart med den eine etappen i gult, i dag var det ein franskmann som overtok og kommentator Kaggestad spådde at han kom til å ha den i mange etappar framover.