Ekspertar

Share

I kveldens Forbrukerinspektørene handla det om ekspertar. Dei hadde undra seg over alle slags ekspertar som dukkar opp i media. Var dei verkeleg ekspertar?

Undersøkingane synte at det ikkje alltid var så vel fundert når folk vart kalla ekspertar. Det var som regel media som brukte ordet, og dei som kom i media, var folk som kunne snakke godt og poengtert utan å ta så mange atterhald eller kome med kompliserte drøftingar i sakene.

Store Norske Leksikon skriv dette om ekspertise: Ekspertise er ferdigheter og kunnskaper som skiller eksperter fra andre. En ekspert er en spesielt dyktig og sakkyndig person. Det er vanlige å snakke om ekspertise i forbindelse med ulike fag, yrker og sportsøvelser. I dagligtale kan en ekspert være en som kan noe andre ikke kan.

(Denne gongen brukte eg ikkje Wikipeida, som hadde ein definisjon på ekspert med mange fotnoter til.

Ut frå denne definisjonen kan eg kanskje vere ein ekspert på Setesdalswiki. Eg har halde på med dette nettleksikonet i over ti år og skrive om mangt og mykje som høyrer Setesdal til. Men eg vil ikkje kalle meg ekspert på Setesdal eller setesdalskultur. Men eg veit mykje om det som står på nettstaden og korleis ein kan bruke det for å finne opplysningar ein treng om dalen og folka som bur i dalen.

Men eg er ikkje den einaste eksperten her i huset. Kona mi er ekspert på å strikke setesdalskofter på maskin, det er ein kunnskap som ikkje så mange har, så eg tenkjer at Husfliden i Valle er glad for at ho ikkje har pensjonert seg ennå.

Det var først etter at eg skreiv dette at eg skjøna at i det gule huset i Tregdeveien i Mandal bur to ekspertar under same tak. Takk fil Folkeopplysningen som opplyste meg om dette 🙂