Øyuvsbu i fare

Share

I kveldens Konnmunen informerer var ordførar Steinar Kyrvestad på besøk. Ei av sakene eg beit meg merke i, var at han hadde vore på møte i styret for verneområdet Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og der hadde dei drøfta om ein på grunn av reintrekk i heia burde rive Øyuvsbu og heller erstatte den med ei større hytte ved Håheller.

Øyuvsbu vart oppretta like etter krigen og mange har nok gode minne frå turar hit. Etter at vegen mellom Brokke og Suleskar vart bygd, er det bare ein kort tur frå vegen der det er ein parkeringsplass med plass til 20 bilar.

Om dette skulle skje, vil den nye hytta bli finansiert av Nicolai Tangen, sjefen for Oljefondet, som jo har vore mykje i media dette året.

Sesilåmi si løype går via Øyuvsbu og i alle år har folk frå Valle IL hatt servering av suppe til skiløparane der. Tidsperspektivet for riving av hytta var det ikkje sagt noko om, så truleg vil ho nok bli ståande også til Sesilåmi neste år.

Reidar Tveito tok bildet av Øyuvsbu. Eg henta det frå Setesdalswiki.