Minnesmerke

Share

Olav M. Holen hadde i dag ein interessant artikkel i Setesdølen. Han skreiv om Minnesmerke og møteplassar i Bykle.  Der peika han på at det i Vinje var 32 kunstverk i det offentlege rom i Vinje og samanlikna det med situasjonen i Bykle. Konklusjonen var at setesdølar ikkje er så flinke til å heidre kvarandre, i alle fall ikkje med bautaer og skulpturar.

I Bykle fann han ei gåve frå Latvia, ei bronsestatue av ei ung jente som Bykle fekk frå sin lutfattige venskapskommune, som han skreiv. I tillegg er det eit kunstverk i Hartevatn. Folk ser knapt på det som kunstverk, meinte han. I sommar kom det opp eit minnesmerke over Vise-Taddeiv på framsida av rådhuset. Men det er visst alt.

Eg sjekka litt ut på Setesdalswiki. Vi har ein kategori som heiter bautaer. Den har 15 sider og 22 bilder. I tillegg er det artiklar om to runesteinar. Fire sider omhandlar steinane som vart sette opp langs riksveg 9 i kvar kommune. Men vi har ikkje årstal for når dessesteinane vart sette opp.

Nå har nok ikkje Setesdalswiki alle omtale av bautaer og minnesteinar i Setesdal, så vi kunne nok gjort ein dugnad for å få på plass meir om desse.