Kassakreditt

Share

I mange år har eg hatt kassakreditt i Valle Sparebank. Det har vore god inntekt for banken, trur eg, for det er lenge sidan eg trong bruke den, men likevel har eg ikkje fått meg til å avslutte den.

Men i morgon skal eg gjere det, det er ingen grunn til å ha ein konto eg må betale ekstra for, sjølv om eg av og til har sagt at eg gjer alt for å støtte Valle Sparebank. Når dei ringer med kundeundersøkingane sine, svarer eg alltid at eg ikkje har planar om å bytte bank. Det gjeld også når eg har flytta til Mandal. Det er fint å kunne ringe banken, høyre den smilande stemmen til Karen Marie Rike Lund og så få ordna det eg treng, eller bli sett over til Gro Haatveit og la ho hjelpe meg.

Valle Sparebank er stolt sponsor av Valle Radio, men reklamen deira burde nok vore fornya, for det er lenge sidan Vidar Homme var banksjef og skulle nedom banken om kvelden. Han har vel ein stilling i Vennesla kommune no om eg ikkje hugsar feil.

Kveldens sending i radioen hadde dette innhaldet:

Ansvarleg og teknikar Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein (Norea)
18.15 Andakt ved Oddvar Søvik
18.30 Et møte med Oddvar Søvik
19.00 Åpne Dører, med Ole Lilleheim
19.30 Country gospel-timen med Per Govertsen
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken