Fylkeskåna

Share

I går såg eg på Torp sin samtale med Valgjerd Svarstad Haugland, ho som er fylkesmann i Oslo og Viken. Dei arbeider med å finne kjønnsnøytrale titlar, så ei kvinne ikkje skal vere fylkesmann. Det kom inn over 1000 forslag og eitt var å kalle kvinnene fylkeskone, men det frall på grunn av at det ikkje var kjønnsnøytralt. No vil dei kanskje kalle stillingen for guvernør, det er ein internasjonal tittel som dei meiner kan passe.

Torbjørn Greipsland skreiv om dette og mangt anna i dag. Eg siterer artikkelen hans, som han la ut på Facebook tidlegare i dag:

En annen sak med aktualitet til nåværende debatt om å finne en ny tittel for fylkesmann, er omtalt. I 1918 skulle amtmann erstattes med annen tittel. Resultatet ble som kjent fylkesmann. Men andre titler ble vurdert: Fylkesformann, fylkesstyrer, fylkeshøvding, sysselmann og jarl. Det var ikke noe forslag på guvernør, en tittel som nå har vært nevnt.

Han siterer også frå septembernummeret av Israel i dag. Eg tek med det han skriv:

September-nummeret av Israel I dag/Israel Today har nok en gang et allsidig utvalg artikler. Her er noen titler: Hemmeligheten til menoraen i Knesset. Hvordan israelsk media ser på messianske jøder? DNA dechiffrert fra Dødehavsruller. Hvorfor var kobberslangen bedre enn gullkalv. Arabiske reaksjoner på fred mellom Israel og UAE (De forente arabiske emirater). Bombet Israel Irans hemmelige rakettprogram?
Noen sitater fra arabisk TV er som alltid med: Sjeik Nasser Maarouf uttalte på Memri TV: Millioner døde i andre verdenskrig, alle ble drept på grunn av disse jødene. Som løp rundt, tyranniserte verden og spredte den verdensvide korrupsjon. Derfor må vi gjøre alt på å få slutt på dette fenomenet (Israel).
Sterk overgang til en jødisk vits, som jeg tror er minst like norsk som jødisk:
En ranch-eier fra Texas besøker Israel. Fordi han har hørt om landbruksprestasjonene, vil han se en kibbutz. Moshe viser han rundt. Da sier texaneren: «Takk, Moshe, jeg er imponert. Neste år må du ta en tur til Texas, men ta deg god tid. Vi bruker et terrengkjøretøy, og når vi har kjørt rundt hele dagen, er vi fremdeles på min ranch.»
Moshe svarer tørt: «Slik ei vogn hadde også jeg jeg en gang».
Jeg har nok hørt en lillesander skal ha sagt noe lignende da storebroren kom hjem fra USA. Og da han spurte om hvor mange innbyggere Lillesand har, lød svaret slik fra lillebroren i Lillesand: «Det er mindre enn millionen»
Anat Schneider, kona til redaktøren, skriver jevnlig, særlig om kvinnetemaer. Denne gang skriver hun blant annet: «Tidligere hadde nyheter og politikk større rom i mitt liv. Tidligere leste jeg mer aviser og hørte på radio, og jeg passet på å få med meg kveldsnyhetene på fjernsyn. Men i dag er ikke det godt for meg
Nyhetene frustrerer og hisser meg opp. Jeg hører så mange meninger, så mange paradokser, så mange rop uten respekt. Jeg har inntrykk av at menneskene ikke tilhører hverandre lenger. De er ikke lenger tolerante Jeg må innrømme at det skremmer meg litt. Jeg snakker om en frykt for at vi ikke lenger forstår hverandre.»
Det spørs om ikke mange kjenner seg igjen i det, uansett hvor man bor.