Folketonar som basis

Share

I kveld hadde eg Postludium i Valle Radio. Det er ei god stund sidan sist, så eg hadde leita og lytta til ganske mykje orgelmusikk den siste tida. Eg enda opp med å ville presentere musikk av Ralph Vaughan Williams. Han skreiv svært mykje ulik musikk, men ikkje så mykje for orgel. Til gjengjeld var den særprega og flott.

Grunnen til at eg landa der, var at eg kom over ei side på nettet der noko av hans musikk vart spelt på eit historisk instrument i det som nærast kan kallast ein tasteinstrumentmuseum. Det er mange piano og cembaloar der, og altså eit orgel.

Den musikken eg fann, var velklingande og basert på engelske folkemelodiar som eg kjende att. Og sanneleg dukka ikkje også bordverset opp, det som på engelsk heiter Old 100 og som vi også kjenner som melodien til Gjør døren høy. Det var gjennomkomponert for orgel og kor og hadde mykje vellyd.

Dermed vart det dette programmet:

Musikk av Ralph Vaughan Williams (1872–1958):