Hauge-film

Share

I min ungdom såg eg filmen om Hans Nielsen Hauge. Eg minnest at han gjekk og strikka. I kveldens program fekk vi høyre at han gjekk 15000 km på dei åtte åra han var på vandring og at han kom heilt til Tromsø, men at han på sine eldre dagar slo seg ned på garden sin og då måtte folk i staden kome til han.

Eg meiner også at i den gamle Haugefilmen var det ein scene der han sat i fengselet, truleg på jolekvelden, og så kom det nokre Haugevener og song utanfor cella hans. I programmet fortalde Øyvind Kleiveland at planen var å få filmen ferdig til 2024 og at det skulle vere ein dokumentarfilm først og så sidan ville noko av dokumentarstoffet kunne brukast i spelefilmen.

I samtalen var dei også innom Sara Oust, henner har eg artikkel om på Setesdalswiki, om du vil lese meir, kan du trykke på namnet hennar.

Det var også ein prat med Gordon Tobiassen som skal ha møter denne veka. Han er 67 år gammal og har reist i nærare 50 år som predikant.

Siri er veldig god til å lage sangprogram, i kveld var tema knytt til Allehelgen og vi fekk høyre mange fine songar, både i sjanger vise og pop, men også salmer, så det var godt å høyre på.

Til slutt kom Niklos K. Besteland med orgelmusikk frå tidleg på 1900-talet. Han finn vakker musikk anten den er av det lågmælte slaget eller det er meir pomp og prakt, og slik var det i kveld også.

Detaljane i kveldens program finn du her:

Tysdagssending i Valle Radio 20201027