Lånekassen

Share

I kveldens Torp beit eg meg merke i ein setning:

-Utan Lånekassen hadde ikkje eg kunna site her, sa han.

Då måtte eg nikke og seie at det var sant for meg også.

Eg reiste til Oslo for å gå på Bibelseminaret. Det var første klassen der og finansieringa fekk vi gjennom Lånekassen fordi det førte fram til eksamen i Kristendomskunnskap.

No vart det ikkje slik for meg, eg hoppa av etter eit år og reiste som predikant ein periode før eg kom meg på lærarskulen og igjen fekk finansiering gjennom Lånekassen for å studere. Dei støtta meg gjennom to år på Stavanger Lærarskule og eit årsstudium i norsk. Så kom eg meg i jobb og starta å betale tilbake.

Systemet var laga slik at lånet skulle betalast tilbake gjennom avdrag i 20 eller 25 år, eg hugsar ikkje heilt. Men eg hugsar gleda då eg betalte siste avdraget og vart gjeldfri i høve til Lånekassen.

Alt medan eg var i Fiskerens Venn i Bergen fekk eg ta eksamen i Kristendomskunnskap på Norsk Lærerakademi og seinare kunne eg studere meir, men då utan hjelp frå eksterne kjelder, då gjekk det ved sida av arbeidet.

Lånekassen var ikkje tema i sendinga i Valle Radio i kveld. Der var det kommunestyremøte med desse sakene:

 1. PS 70/20 Interpellasjon – Klatreveggen i Vallehalli
 2. PS 71/20 Referatsaker
  1. RS 50/20 Njardarheim. Ønskje om møte med Statskog frå kommunane Bykle, Valle og Sirdal
  2. RS 51/20 Møteprotokoll frå 30.09.2020 – Setesdal Regionråd – styre
 3. PS 72/20 Førespurnader
 4. PS 73/20 Ordførar orienterer
 5. PS 74/20 Detaljregulering for rv. 9 Rotemo – Lunden, planID 201902 – slutthandsaming
 6. PS 75/20 Detaljregulering Rassikring fv. 45 Lauvåsnuten – Voilen
 7. PS 76/20 Samanslåing av forliksråd i Setesdal
 8. PS 77/20 Stortings- og sametingsvalet 2021 – fastsetjing av valdag
 9. PS 78/20 Revidering av selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS 2020 – 2029
 10. PS 79/20 Svar på søknad om investeringstiltak på Hovet skytebane
 11. PS 80/20 Økonomirapport for 2. tertial 2020 og Budsjettregulering i drift for 2020