Lokalt og globalt

Share

Kveldens mest lokale tema i Valle Radio handla om innsamling av stadnamn. Det var Leonhard Jansen som fortalde om alt arbeidet som er gjort heilt tilbake til midt på 1990-talet, då han samla inn stadnamn og plotta inn på kart, eit stadnamn utan kartreferanse er ingenting verd, sa han. Sidan kom Jørund Georg Jore, JOhn Melhus og Asbjørn Renberg med i arbeidet der ein hadde med både normal form og dativform. Det var mellom anna samla inn 1000 stadnamn frå Røysland, med koordinatar. Øyvind Jacob hadde og vore engasjert i dette, men no trong dei folk ein dag i veka til å ta opp att arbeidet.

Det andre hovudinnslaget var med Gunnar Stubseid som fortalde om UNESCO-prosjektet. Der fekk kveding, dans og folkemusikk frå Setesdal anerkjenning frå heile verda, men og ei forplikting til å ta vare på det. No er det kome ein rapport som beskriv kva som finst i regionen, og stilling er lyst ut til tre års prosjekt. Den stillingen bør ikkje ha kontorplass i Kristiansand, men på Setesdalsmuseet, i det levande miljøet. Om ein skal reise frå byen til Valle for å gjere noko, blir arbeidsdagen kort.

Kunsten lever bare når han blir utøvd, sa Gunnar Stubseid, som peika på at tradisjonen heile tida er i endring. Den som lærer seg ein slått, legg til si eiga tolking når han framfører den. Før korona samla folkemusikarar seg på Sylvartun kvar tysdag for å spele saman og ta vare på tradisjonen. Men ein må nå vidare ut, det er ikkje nok med Eldbjørg og Vetle som aktive unge utøvarar, så UNESCO-satusen bør føre til meir opplæring og fleire utøvarar.