To månader

Share

Vi brukte to månader på det siste hundretalet. Artikkelen om 1. desember 2020 vart artikkel nr. 92 600. Sjølv slit eg med isjias, så det er ikkje mykje eg har skrive i den seinare tida, men heldigvis er Geir og Siri meir aktive og klarar å halde ein viss produksjon av artiklar oppe. Men om vi skal bruke to månader på neste hundretal, då klarar vi ikkje å nå nytt tusental til årsskiftet. Slik er det bare.

Vi klarar heller ikkje å få med alle hendingar i datoartiklane våre. Det har vel heller aldri vore ein ambisjon, men vi har jo prøvd å få med noko dei fleste dagane.  Så lenge vi ikkje er fleire som skriv, klarar vi ikkje å dekke på langt nær alt som hender i regionen.

For meg har Setesdalswiki vore ein god måte å samle kunnskap på. I dag fekk eg spørsmål om kven som sit i Valle og Hylestad sokneråd, og det fann eg i artikkelen som du kan lese om du trykkjer på den grøne lenka. Det hadde eg ikkje visst for ein går jo ikkje og hugsar på slikt.

Så Setesdalswiki har ei oppgåve, og vi får halde fram vidare gjenno korona, isjas og andre skavankar og vone på betre tider.