Om å legge seg flat

Share

Kveldens replikk i Valle Radio kom frå fylkesordførar Arne Thomassen i samband med det han hadde sagt om kor UNESCO-kontoret skulle plasserast: Kona sa til meg før eg drog i kveld at du har lagt deg flat fire gonger denne veka, skal du no gjere det igjen?

Og det skulle han. Men han hadde hastverk, for han skulle dele ut fylkeskulturprisen, så han kunne bare vere med på Teams, med ordførarkjede rundt halsen. Resten av sendinga var det fylkeskultursjef Anne Tone Hageland som måtte forsikre om at stillinga skulle vere i Setesdal. Fristen for å søke var 24. november, og ho lova å undersøke om utlysinga kunne oppdaterast slik at ein fjerna byen frå tekstn.

I tur og orden stod dei fram og peika på at det ikkje i det heile tatt hadde vore tenkt å legge stillinga til byen. Den måtte vere der tradisjonen lever, den som skal ha ein så særmerkt stilling må leve i miljøet og ikkje bare svinge innom av og til.

Valle Radio hadde kalla inn til møtet og Ørnulf Hasla var programleiar. Det vart peika på at statusen innan UNESCO varte i fem år, så måtte den fornyast. Inspirasjonen til at det heile kom i gang, kom frå Latvia, trur eg det var. Dei hadde fått slik status for ein kulturtradisjon innan korsang.

No får vi sjå om det vert fleire stillingar. Fylket vart sterkt oppmoda om å Ta heile Agder i bruk av ordførar Steinar Kyrvestad, som siterte frå formuleringa i ein plan fylket har laga for 2020-2030. -Det var dumt å tråkke feil ved første test, men ein får lære av feila og gå vidare, sa han.

Og så kunne dei som var svoltne etter debaten få brus, pizza og ein prat når mikrofonane var slått av.