Personvernforordninga

Share

Personverdforordninga er eit tema som kjem til å bli mykje omtalt framover. Det er langt, så som oftast nyttar ein forkortinga GDPR, og John Horve fortalde om dette i gårsdagens sending i Valle radio.

Grunnen til det var at han skal ha eit digitalt seminar om GDPR for kommunane i Setesdal 15. desember frå klokka 10 til 14. Men ettersom det er digitalt, kan alle melde seg på og bli med, og både næringsliv og organisasjonsfolk vil ha nytte av det. På nettsida til LMT Setesdal, der John Horve jobbar, er det høve til å melde seg på, og ein vil då få meir informasjon.

I 2014 var Ståle Lindblad på Setesdalskonferansen, Sidan den gongen har vi hatt kontakt. Han har starta ein serie no i desember som han kallar En om dagen. Der presenterer han oss for relevante artiklar om emne innan data og teknoogi, og i dag kom det ein artikkel med tittelen Telefonen spionerte på meg. Slik fant jeg overvåkerne. Den handlar om kvifor det er viktig å ha personvernforordninga og er vel verd å lese. Under her finn du lenke til artikkelen, som vart publisert på NRK Beta.

Telefonen spionerte på meg. Slik fant jeg overvåkerne