I koronaens tid

Share

Det var på Eides språksjov i går kveld at uttrykket vart lansert: Vi lever i koronaens tid. Dent måtte vere i bestemt form, akkurat som i tjueåra eller under krigen, for dette er ein epoke i livet som kjem til å bli ståande i histoia, meinte professor Gunstein Akselberg.

I koronaens tid har eg stort sett halde meg innandørs. Vi reiste ein tur til Rogaland i sommar, men som dei fleste nordmenn heldt vi oss altså innanlands, ikkje eingong ein tur ove grensa til Sverige tek vi oss råd til no lenger. På tv kan vi sjå at Systembolaget i Strømstad er tomt for folk endåtil i adventstida då det plar vere lange køar der.

I koronaens tid handlar vi på internett heller enn å gå i butikkar. Vi leiter i nettbutikkar etter julegåver og postverket har meir å gjere enn på lenge. Dei har sagt opp mange i faste stillingar, men julestria gjer at dei treng ekstrahjelp.

Men det gjeld å halde seg frisk til vaksinen kjem. Over nyttår kjem dei første dosane til Norge, og prioriterte grupper vil få tilbod om å rykke fram i køen. Eg tenkjer at helsearbeidarane bør prioriterast høgast, Vi som er gamle og held oss inne, og kan halde oss inne, kan nok vike plass.