Kunst i julegave

Share

I kveldens sending kunne det verke som om det vart slått eit slag for kunst som julegave. Sissel Åkre var med frå Bykle og Valle kunstlag og samtalen gjekk om kunstutstillingar i bygda. Gullsmedelevane hadde utstilling i gamle Valle Handel saman med Ewald Assmann, på Systog Dale kan ein kjøpe kunst av Per Fronth, på Rysstad er kan ein få kunst både i sentrum og i Brokke. Kunst gir velvære, meinte Sissel, som gjerne kom att neste tysdag med heile styret i kunstlaget for å promotere kunst, om eg forstod henne rett.

Før dette hadde Karl Sigurd Fredriksen frå Bjørnevatn løypelag peika på den store nytta ein hadde av å ha ein garasje for løypemaskinen på Bjørnevatn, Det er bare vinter fire månader i året, maskinen treng ein garasje i åtte månader for å hindre hærverk og vanstell, meinte han. Ingen kan vel være usamd i det.

Og etter samtalen om kunst kom Elisabeth Spockeli i studio og snakka om jolehandel i Valle sentrum. Dei har i år som tidlegare år delt ut lodd til kundar, nokre butikkar hadde delt ut over 4000 lodd alt. Det har vore krav om at ein må vere i Valle lisle joleaftan for å få gevinsten, det blei nok litt vanskeleg å halde på det kravet i ei koronatid, for då ville det bli tjåke fullt i sentrum, så i år måtte nok Valle Radio tre til og hjelpe under trekkinga. Men sjølv i eit så vanskeleg år som i år, hadde handelen i butikkane til Valle sentrumsforening vore brukbar, så vidt eg fekk med meg.