Feler

Share

Dei siste dagane har Geir laga artiklar om hardingfeler. Han har ei bok som Gunnar Stubseid gav ut med 50 legendariske feler. Felene har ofte kvinnenamn, og til no er det 7 artiklar i den kategorien.

Felene er unike og det er ikkje tale om industriell produksjon. Difor er det natuleg å lage artiklar om dei, både om kven som bygde dei og kven som har vore eigarar. Mange feler har ei mangfaldig historie, dei har vore selde og bytta bort, det var ikkje bare Per Spelemann som bytta bort kua, fekk fela igjen.

Å få med gløtt av folkemusikkhistorie på denne måten og gje lesarane høve til å finne meir stoff, det er ei av oppgåvene eit leksikon som Setesdalswiki kan ha.

Ofte må informasjonen leitast fram i kjelder frå bibliotek eller aviser. Så skal det bli ein leksikonartikkel, det er jo ikkje det same som ei fortelling. Men Setesdalswiki har plass også til fortellingar om det kjem høveleg stoff.

Så får vi gledes alle, gledes nu og sjå om vi kan finne meir av same slaget.