Nytt tusental før nyttår?

Share

I ei melding til meg før jul undra Geir seg på om vi kom til å nå eit nytt tusental artiklar på Setesdalswiki før jul. I så fall måtte det skrivast ti nye artiklar kvar dag. Eg var nok ikkje så sikker på det, og sjølv vil eg på ingen måte ta æra for det om det lukkast. Men no har vi seks dagar att og manglar knapt seksti, i skrivande stund er det 92941 artiklar.

Eg skreiv i går om at eg las Felemakaren av Edvard Hoem. Så gjekk eg laus på Kongen forteller av Harald Stanghelle. Den fekk eg også til jul. Harald Stanghelle hadde 11 lengre samtalar med kong Harald, og dei er det blitt bok av. I boka er det også mange bilder.

Eit av bilda er frå hagefesten i Dronningparken i 2016 der 1500 var til stades for å feire 25 år som konge. Der var også Geir, invitert som ei av mange eldsjeler rundt om i Norge. Eg har leita mykje på bildet for å sjå om eg kan finne han. Men eg har ikkje lukkast så langt.

Om eg leitar i Siste endringer på Setesdalswiki, er det mykje lettare å finne han. I ei melding til meg lurte han på om det var greitt om ein artikkel var kort, det kunne jo vere ein start som etter kvart kunne få meir tekst om vi fann meir stoff seinare. Sjølvsagt kunne den det, meinte eg, det er jo heile prinsippet med ein wiki, å skrive det ein har som ein start og så fylle på sjølv eller godta at andre fyller på. Lisensen til teksten er jo laga slik, elles ville det ikkje fungert.

Men Geir skriv ikkje bare på Setesdalswiki. I haust aga han ei biletbok frå Evje og Hornnes, Setesdal – slik eg såg han. Boka er lettlesen, men eg har brukt tid på boka alt no, for ein blir ikkje utan vidare ferdig med bileta.

Om det blit nytt tusental før nyttår, det står att å sjå.