Tankestrek

Share

Ein tankestrek kan føre mange stader. Eg trur Linda Eide og Gunstein Vetrhus var inne på noko slikt i eit program på tv nyleg. For medan du held ein tanke i hovudet, eller på papiret, kjem tankstreken og flyttar perspektivet, ja kanskje meir til.

I desse koronatider er det ikkje så lett å samle sjakkspelarar tête-a-tête, ansikt til ansikt. Så då finn ein ei digital løysing og får arrangere julesjakk likevel. Det er morosamt å fylgje med, eitt parti i dag enda remis med bare kongane att på brettet. Dei kan jo ikkje kome nær kvarandre, så då måtte det bli remis.

Sjølv om det er romjuls-sjakk, er det visst ikkje romjuls-snooker. Det kunne det godt ha vore, det er i alle fall meir interessant enn kvalifisering til eit hopprenn, som plutseleg var viktig å vise.  – Rett nok ser eg på hoppuka nyårsdgen, men kvalifisering til eit av renna i romjula, er jo litt mindre interssant.

Men dagen i dag har eg for det meste hatt i 1. vannrett – bare av og til avbrote av 2. loddrett. Slik er det når frukosten vil opp att, – då smakar ikkje middagen heler. Men riskjeks – den får eg i det minste ikje opp att lenger.