Årsoppgjer

Share

Lurer du på kor mange kveldar det har vore sending i Valle radio i året som gjekk. Ei opptelling av artiklar i kategoriane Valle radio våren 2020 og Valle radio høsten 2020 syner at det har vore 83 sendingar. Fordelinga er 33 i haust og 50 i vår og sommar.

Gjenno desse mange programma har du fått intervju, kåseri, andakt, musikk i mange sjangrar og av mange folk. Når politikarar rosar det frivillige arbeidet som vert gjort i landet vårt, er også Valle radio med i dei som kan sole seg i glansen. For her er alt arbeidet frivillig, både programleiarar og teknikarar er frivillige.

Du har fått møte lokalsamfunnet i Setesdal og kanskje særleg i Valle og Bykle, men også Bygland og Evje og Hornnes gjennom programma i radioen. Av og til har tematikken toucha det som vert skrive i avisa, men ofte er det originale vinklingar og andre problemstillingar som er i fokus.

Til dømes prlver Siri å spegle det frivilige kristelege arbeidet i bygdene, dette kjem kanskje ikkje så godt fram i andre media, men i Valle radio er tysdagens sending ofte prega av denne vinklinga. Men slett ikkje alltid, ofte finn også andre tema plass i tysdagssendinga.

I dette vanskelege året er det grunn til å takke Siri Johannessen ekstra for innsatsen. Ein periode var det bare ho som fekk gå i studio, det var i starten av koronatida. Då heldt Siri radioen i gang aleine, Sanneleg laga ho også radio 17. mai, som jo også var uvanleg i år. Då kom talen for dagen frå studio i radioen.