Ingen debatt

Share

Det vart ingen debatt i kveldens sending i Valle Radio. Frå kommunen kom Torleif Homme og fortalde mellom anna om arbeidet med  legge kloakkledning frå Øvre Otra sitt anlegg og nedover mot renseanlegget på Rysstad.

I den aktuelle timen hadde Ørnulf Hasla to saker. Først snakka han med Bjørn Erling Auestad om drifta av Bergtun. I sommar var det god drift, men sidan har det vore meir sporadisk drift der med både overnatting og servering. Sundagsmiddag kan ein få, men elles er det ope for grupper.  Og så har ein romutleie, og romma har tilgang til internett, tv og gode senger. Det er det reisande folk spør etter.

Han har også engasjert THA Aritekter på Hornnes for å kome med teikningar på korleis Valle Handel kan bli. Før jul var det pop-up-butikk der med elevar frå sylvsmedlinja, og det kan det blir meir av om nokon har trong for det.

Andre delen av den aktuelle timen var ein samtale med Roy Bakke som har teke til som dagleg leiar for Visit Setesdal. Han har ein variert bakgrunn før han kom til Hovden fjellstoge, der han fann det gode livet. Han har vore tilsett i SAS-systemet sine hotell i mange år før han kom til Hovden. No skal han arbeide for å utnytte UNESCO-statusen slik at reiselivet kan tene pengar på statusen, mellom anna. Folk treng turløyper og dei treng sykkelruter for el-sykkel. Det bør kome ei slik rute frå Kristiansand til Hovden, men då treng ein ladestasjonar for elsyklar.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.