Midtfaste

Share

Fastar du?

Faste skal hjelpe oss til å konsentrere oss om det viktige, Difor må vi avstå frå det uviktige. Ofte tenkjer vi på mat, men kan hende er det andre ting som fyller tankar og sinn og som vi heller burde faste frå.

I helgene fråtsar vi i alle fall i sport om vi ser på tv, det startar like etter frukost og held det gåande til Dagsrevyen om vi held oss til NRK, som vel dei fleste gjer. Og Norge fråtsar i medaljar i VM på ski, noko som gjev oss ei kortvarig glede, men etter få dagar har i alle fall eg gløymt dei fleste resultata og vinnarane.

I ungdomen var eg med i Sandnes menighetskor, og vi song kvar onsdagskveld på fastegudsteneste. I desse koronatider er det jo forbudt å samlast meir enn nokre få, namna må skrivast opp for å hjelpe smittesporarar seinare og avstand må vere stor. Så held vi oss framom tv-skjermen og finn ei digital løysing i staden i det minste på sundagane. For min del skjer det via svensk tv2, som sender gudsteneste kvar sundag klokka 10.