Oppdateringar

Share

I dag tidleg fekk eg ein telefon frå Gunnar Stubseid om at det var trong for nokre oppdateringar. Han skulle sende dei til meg, om det var greitt. Det var det sjølvsagt, og i same rennet fekk eg spurt han om han kunne vere med i radioen onsdagskvelden. Eg skal ha ansvaret den kvelden. Han lova å vere med frå 20.30, og frå før har eg Tom Andreas Kristensen med meg frå 20.00, så dermed var den aktuelle timen i boks.

Seinare i dag var det tid for fleire oppdateringar, for Hind Helene Harira hadde synspunkt på artikkelen om Hovudoppgåver og  masteroppgåver relatert til Setesdal. Der kunne vi endre ei gruppe og få med ein ny person som har teke slik mastergrad. Så fekk eg gjort det også, og i same slengen oppdatert artikkelen om henne.

Det er stor oppmuntring for meg når folk tek kontakt og vil fikse ting eller få stoff inn på Setesdalswiki. Helst ville eg jo at dei registrerte seg og skreiv sjølv, både om det dei vil ha meg til å endre og andre ting, men det er flott å få gode innspel til oppdateringar. Nettleksikonet treng oppdateringar heile tida om det ikkje skal bli utdatert.