Ingulf Diesen

Share

Opp av en av mine mange posar med bøker kom Av bare nåde, sjølvbiografient til Ingulf Diesen.  Den kom ut i 1996 på Ansgar forlag, som er ei underavdeling av Hermon forlag.  Han var fødd i 1928 og døydde i 2015. Aftenposten hadde ein nekrolog, den siterer eg her på bloggen i kveld:

Etter et kort sykeleie døde Tor Ingulf Diesen 3. mars, 86 år gammel. Ingulf var født i 1928 i Ullensaker, og Notodden ble hans siste hjemsted.

Han startet 18 år som predikant i Det Norske Misjonsforbund, og 19 år gammel ble han forstander i Kongsberg Misjonsmenighet. Senere var han pastor i flere misjonsmenigheter i Norge og USA.

Ingulf studerte til Master og Divinity ved Trinity Evangelical Divinity School i Chicago, der han i 1970 ble utnevnt til æresdoktor. Sin cand.theol. har han fra Universitetet i Oslo og var forskningsstipendiat ved Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd.

I 11 år var Ingulf rektor ved Ansgarskolen, der han ledet utviklingen til det som i dag er Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole i Kristiansand. I perioden 1971 til 1981 var Ingulf misjonsforstander (tilsv. generalsekretær) i Misjonsforbundet. Deretter var han landssekretær i 14 år, og han var en usedvanlig aktiv og kjær bibellærer langt utover Misjonsforbundet.

Fra 1957 var han medarbeider i Billy Graham-organisasjonen. Ingulf ledet den norske gruppen som startet den norske Lausannebevegelsen i 1974. Fra 1992 til år 2000 var Ingulf leder for Den Evangeliske Allianse. I 1997 var han en av oversetterne bak Bibelforlagets Bibelen, Guds ord , og han har skrevet flere bøker. Ingulf engasjerte seg sterkt for å løslate kirkeledere og yte bistand til Øst-Europa, og under World Evangelical Alliance verdenskongress i Kuala Lumpur i 2001 mottok han økumenikkprisen for 30 års engasjement. Kongens fortjenstmedalje i gull mottok han 80 år gammel for sin innsats i norsk kristenliv.

Ingulf har satt minnerike spor etter seg og vært en meget betydningsfull kirkeleder. Våre tanker går til konen Astrid og øvrige familie.

Øyvind Haraldseid, generalsekretær, Misjonsforbundet

Boka er eit sjeldan sterkt vitnestpyrd om bønn. Frå unge år brukte Ingulf Diesen mykje tid i bønn. Men den er også humoristisk, det er mange små morosame historier i boka, som i 18 kapittel med små underkapittel fortel om eit rikt liv i evangeliets teneste.

Av bare nåde - 
      Ingulf Diesen