Martin Birkedal

Share

I kveldens sending i Valle Radio hadde Siri Johannessen ein samtale med Martin Birkedal. Han er vel kjent for mange lyttarar som ein medarbeidar i Norea Radio, men no er han blitt pensjonist. Etter fylte 70 år må ein slutte i Misjonssambandet og då også i Norea, som den organisasjonen eig.

Etter fylte 70 kan ein vere med frivillig, og difor kan det nok vere at vi får høyre Martin BIrkedal også framover når høveet legg seg til rette. På spørsmål om kva han likte best, var det nok samarbeidet med organisasjonar som driv radiomisjon, som SAT 7 og dessutan møtet med misjonærar ute i teneste. Han hadde hatt fleire reiser til Aust-Afrika som hadde gjort stort inntrykk.

Som programsekretær i 30 år hadde han mange gode minner frå tenesta og vona at han som overtok også ville få det.

I programmet snakka dei om mange ulike prosjekt, mellom anna Arven etter Adam, som Norea har vore med og finansiert. Det er ein programserie som fortel bibelhistoria slik vi kjenner den frå Adam til Krisus, Håpets kvinner var ein annan serie som var nemnt.

Du vinn meir om Norea på https://norea.no/