Nye veier

Share

Vi merkar godt i Mandal at ei ny tid er i emning. Eg trur ikkje det er mange som vil sakne Vatnebakken på vinterføre. No går arbeidet for fullt på strekninga frå kommunegrensa  for å lag ny veg til Mandal.

Slik vil den ta seg ut. Kartet fann eg her: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/

Dei skriv: Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 200 kilometer. Ny E39 blir trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil i tillegg til reduksjon i antall ulykker gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Det er mykje som skal til for å lage ny veg. Alle som jobbar må ha ein plass å bu, så det er etablert bustadrigg i Kvitmyrveien ved sida av Mandal fengsel og Mandal Bilverksted.

Og så treng dei mykje asfalt. Asfaltverket ligg i nabolaget vårt, i Skjernøyveien.

Kan være et bilde av utendørs

Og her er kartet som syner rundturen:

Kan være et bilde av kart