Høgspent

Share

Då stormen Knut raserte her sør for nokre år sidan, la han ned mange tre. Eitt eller fleire fall over lågspentlinja til oss, så vi var utan straum ein periode før Agder Energi fekk rydde opp. Heldigvis hadde vi gode naboar, Hans og Elin Kyllingstad trekte ledning frå sitt hus til vårt hus, slik at vi kunne ha straum til fryseboksen og andre nødvendige innretningar som trong straum.

Men høgspenten heldt seg, den går noko høgare og rotveltene nådde han ikkje. I ettertid er jo kraftgatene blitt breiare over heile Agder, ein vil unngå at rotvelt tek straumen om det skulle kome ein ny storm, noko som heilt sikkert vil skje, men som ein ikkje tenkjer på ein solfylt dag i april.

På bildet ser du kraftgata over Kigevannet. Om du du fylgjer den i retningene du ser inn i bildet, kjem du like over vårt hus. I motsett retning går straumen som trengst for å drifte elektriske anlegg på Skjernøy.