Bygdevekst

Share

I Setesdølen 20. april var Signe Sollien haugå og Ole Magne Omdal intervjua om bygdevekst. Akkurat som byane har byvekstavtalar bør bygdene få bygdevekstavtalar, meinte dei.

Men desse avtalane kan ikkje vere like. Byvekstavtalar fokuserer på å få folk til å redusere biltrafikk og heller bruke buss. Ein bygdevekstavtale kan heller fokusere på å skape arbeidsplassar, for det er jo det som er nødvendig for å halde folk i bygdene.

Det er godt å bu på bygda, fritt for trafikk-kø og eksos, nok av rein luft og andre positive livskvalitetar. Men utan arbeid vil jo ikkje folk bu på bygdene. Nokon vel likevel å bu i byen og pendle til jobb i Setesdal. Senterpartiet ville nok helst at dei flytta til bygda.

Om dette er eit tema som slår an i valkampen, er ikkje godt å seie. Men Senterpartiet har hatt stor respons på meiningsmålingar den siste tida, så det er ikkje sikkert at Setesdal blir raudmåla ved dette valet. Men no er det stortingsval, så Arbeiderpartiordførarane kan sitje tygt i stolane sine.