Kven var dei?

Share

I det siste har eg halde på med skriving om Det frivillige kirkemøte. I dei artiklane har kjeldene namn på folk som hadde oppgåver, men dei er bare omtalte med etternamn. Så då må det eit detektivarbeid til for å finne ut kven dei var.

Det er vel ikkje så vanskeleg når det er tale om biskopar, men kjeldene syner også til lekfolk som var med i komiteane, og då må eg grave litt ekstra.

Her er litt å lure på truleg både ein fredagskveld og ein laurdagsmorgon frå Det tredje kirkelige landsmøte som var i 1887:

Komite til å forberede neste møte ble

Biskop Essendorp, statsråd Johan Sverdrup, gårdbruker Berger, professor Gisle Johnson, professor Munch, justitiarius Broch, sogneprest Brun, kirkesanger Presthus og lærer Rusdal.

Suppleanter

Professor Petersen, statsråd Nils Hertzberg, pastor Andreas Hansen, sogneprest Knudsen, pastor Gjør, prost Hauge, biskop Grimelund og sogneprest Heuch