Svart belte

Share

I dag kom eg meg vidare i arbeidet med artikkelen om artiklar om kyrkjepolitikk på 1800-talet. Det er interessant, men ikkje så lett å finne ut av, så eg tok ein telefon til Margunn, og ho leita fram og sende meg lenker, så no har eg fått laga ein artikkel om ein av dei som var med på Det 3. frivillige kirkelige landsmøte. Det synte seg at han hadde artikkel på svensk Wikipedia, då fall mange brikker på plass.

Så tenkte eg at eg skulle skrive litt om dei mange misjonærane som er omtalte i Torbjørn Greipsland si bok Helt til jordens ende. Nils Astrup var misjonær i Sør-Afrika og overtok etter Schreuder som misjonsbiskop, vigsla i Nidarosdomen. Der kunne eg finne stoff i Norsk misjonsleksikon. Det synte seg også at han hadde artikkel på norsk Wikipedia, men det oppdaga eg ikkje før på slutten av skrivinga. Men då kunne eg i det minste hente bilde av han frå bildearkivet Commons.

Alt i alt, mykje lesing, ikkje så mykje skriving.

Henrik Sophus Baldæus Broch (født i Bragernes 23. november 1819, død i Oslo 19. oktober 1905) var jurist og lærer i kirkerett ved det praktisk-teologiske fakultet ved Kristiania universitet fra 1860 til 1904. Han var justitiarius i Kristiania stiftsoverret fra 1880, generalauditør fra 1889 til 1901. Henrik Broch var medlem av kommisjonen som utredet loslovgivningen i 1875 og dissenterlovgivningen i 1879.

Sitat Broch stod den Johnsonska riktningen nära och var aktiv i den kyrkliga debatten. Sitat
– Svensk Wikipedia

Bibliografi

  • Norsk Kirkeret 1904

Heder

  • Kommandør av St. Olavs Orden 1993

Kilder

Nils Astrup (født 30. august 1843, død 1919) var en norskamerikansk misjonær. Han var født i Grue i Solør og tok studenteksamen i 1860, 2. eksamen ved Universitetet i Kristiania i 1861 og juridisk embetseksamen i 1866. i 1877 tok han teologisk embetseksamen.

Familie

Foreldrene til Nils Astrup var cand.jur. Nicolai Astrup og Hanna Astrup, født Døderlein. 22. februar 1872 ble han gift med Anna Katharina Agatha Ursula Astrup, født Thurman.

Tjeneste

Etter juridisk utdannelse var han fullmektig hos sorenskriveren i Salten fra 1866 til 1870. Deretter bestyrte han et guttehjem og pikehjem i Kristiania fra 1870 til 1878, Fra 1879 til 1883 var han sokneprest i Norddal, deretter ble han av Den norske misjon ved Schrøder sendt til Sør-Afrika der han arbeidet ved stasjonene Entumeni som Hans Paludan Smith Schreuders etterfølger og ved Untunjambili, hvor han døde.

I 1902 ble han ordinert til misjonsbiskop i Nidarosdomen.

Bibliografi

  • En Missionsreise til Limpopo. Gjennem Zululand, Swaziland og Tongaland ind i Riget Umgaza. Kristiania 1891: Steen
  • Zulumissionens mål – Afrikas hjerte. Et Ord til Venner af det mørke Fastland om Missionsudsigterne, belyst af Prophetierne, Historien og Nutidsbegivenhederne. Utgitt i Christiania 1903

Heder

  • St. Olavs Orden 1. klasse 1903

Kilder