Bier og blomster

Share

På den tasteplassen eg skreiv om i går, var det også ein plakat som fokuserte på mangfaldet av insekter langs vegen. Det var lagt vekt på at vegkantane var tilsådd med blomefrø for at biene skulle kunne finne nektar der.

Ei bie kan fly ganske langt og dermed dekke eit stort område i arbeidet med å samle nektar. Truleg har dei vet til å halde seg borte frå trafikken slik at dei ikkje kolliderer med kjøretøy som fer forbi, kanskje fører lufttrykket til at dei ikkje blir trefte, eg er ingen ekspert på slikt.

Men eg har meg minst ei skive med honning kvar dag og set pris på det birøktarane og husdyra deira gjer for at pollineringa skal skje, for utan den ville vi jo heller ikkje fått mange andre jordbruksprodukt på bordet.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.