Presteboka

Share

For nokre år sidan kom eg over boka Norges prester og andre teologiske kandidater. Den kom ut i 1974 og var den 9. presteboka. Den har vore ei gullgruve for meg når eg skulle skrive artiklar på Setesdalswiki.

På Setesdalswiki er det ikkje bare artiklar om prestar som har hatt teneste i Setesdal, men også andre som dukkar opp som røde lenker rundt om. Torbjørn Greipsland har sendt meg lister over norskamerikanske misjonsprestar, andre har skrive andaktsbøker og er med i Andaktsboklista til Per Emanuelsen.

Dermed er det stadig trong for biografisk stoff om prestar. I dag skreiv eg om Arne Paulsen, som var redaktør av For Fattig og Rik, det er eit blad som mange i Setesdal har halde. Der fann eg stoff i Vårt Land, som hadde minneord om han i dag. Men han var 83 år og var dermed også med i presteboka frå 1974.

Då vi i går var på sjukehuset og kjørte heim att, hadde eg lyst å gå ned under senteret på Brennåsen og sjå i bruktbutikken der etter bøker eg kunne ha nytte av, men vi var svoltne og tørste, så vi drog bare rett heim. Men snart vil eg nok prøve å finne ei og anna bok eg kan nytte til slik skriving.