Andorsengården

Share

Andorsengården er ein særmerkt bygning i Mandal. Den var ferdig i 1806, bygd på same måte som Mandal kirke frå 1822, det som vert kalla utmurt bindingsverk.

Då bygningen vart reist, var det høgkonjunktur i Mandal. Då nedgangstidene kom, vart bygningen, som det hadde kosta 44000 speciedalar å bygge, seld for 1500 speciedalar i 1822. Bygningen fekk då namn etter kjøparen, Gulow Andorsen. Barnebarna hans, døtrene til skipsreder Christian Salvesen,  Maria og Magda Salvesen overtok eigedomen i 1909, men gav den til Mandal kommune i 1954.

Eigedomen har 20 rom, nokre er store salar, der det kunne vere store sosiale samkomer for sosieteten i Mandal. Inntil biblioteket vart flytta til Buen kulturhus 6. februar 2012, hadde det vore i Andorsengården sin første etasje sidan 1956. No er det Mandal bymuseum som nyttar Andorsengården, dei har mellom anna ei kunstsamling med verk av Adolph TidemandOlaf IsaachsenAmaldus Nielsen og Gustav Vigeland.

Utenfor Andorsengården, i hagen ned mot Mandalselva, står ein statue av Egil Skallagrimsson laga av Gustav Vigeland. Den kan ein skimte i venstre billedkant. Bildet er teke frå elvesida.

Kan være et bilde av utendørs og tre